'Μονάδα Βιοαερίου (0,95MW)', Κρύα Βρύση - Νομός Πέλλας

Κατασκευή εξ’ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και τοποθέτηση εξοπλισμού.

Έτος εκτέλεσης 2015 εώς 2016.