ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην κατασκευή Μηχανολογικών  Εγκαταστάσεων σε  παντός είδους Κτηριακούς χώρους. Αποχέτευση, Όμβρια Ύδατα, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Κλιματισμός (Θέρμανση – Ψύξη), Πισίνες/Σάουνες, Καθαρισμός και Επεξεργασία νερού, Πεπιεσμένος Αέρας, Ατμός, Ανοξείδωτα, Φυσικό Αέριο, Μονώσεις σωληνώσεων ή αεραγωγών με οποιοδήποτε υλικό, εντός ή εκτός κτιρίου , Πυροφραγμοί παντός τύπου (διαθέτουμε πιστοποιητικό καταλληλότητας από την εταιρεία Hilti, όσον αφορά τα προϊόντα της), είναι οι εγκαταστάσεις, που η εταιρεία μας βασιζόμενη σε αυτές, έχει καταφέρει έως σήμερα να έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό όνομα, στον τομέα των συγκεκριμένων κατασκευών.

Ταυτόχρονα όμως η εταιρεία μας ανέλαβε και εκτέλεσε με επιτυχία Η/Μ εγκαταστάσεις σε άλλου είδους έργα, μικρότερης εμβέλειας, όπως, σε διανοίξεις οδών, βιομηχανικές κατασκευές, λιμενικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.